จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่อง

สยามอมูเล็ท  

ทางสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ทได้รวมกลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการพระเครื่องของวงการในการตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่เป็นธรรมของเซียนพระที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  ในการออกบัตรรับรองพระแท้ก็เพื่อท่านสบายใจได้ว่าพระของท่านเป็นพระแท้ โดยไม่จำเป็นต้องไปให้เซียนพระที่ซื้อขายพระเพื่อผลประโยชน์ในวงการพระเครื่อง มักจะต้องการซื้อ-ขายและปั่นราคาขายพระของตัวเองว่าแท้อย่างเดียว เมื่อท่านนำไปขอให้ช่วยตรวจสอบให้ก็มักจะทำตัววางตัวเองใหญ่โตและหยิ่ง ไม่ตรวจสอบให้ท่านแต่ประการใด 

บางครั้งเจอเหตุการณ์พระของท่านอื่นตีปลอมเสียหมด พระของตัวเองตีแท้ ทุกองค์ เมื่อทางผู้ที่ได้มาสอบถามรู้ว่าพระตัวเองปลอมทางเซียนพระก็มักจะขอเช่าราคถูกแสนถูกโดยมีข้ออ้างต่างๆนาๆ ไว้ดูเนื้อพระบ้าง ไว้สะสมเล่นๆบ้าง บางท่านก็จะตกเป็นเหยื่อสูญเสียพระเครื่องที่สะสมมาให้กับทางเซียนพระบางท่าน โดยท่านจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพระของท่านแท้หรือไม่แท้แต่อย่างใด นี่คือส่วนหนึ่งในด้านผลประโยชน์มากมายต่างๆนาๆในการซื้อขายพระเครื่องของเซียนพระครับ

 

เพราะเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท 

เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าพระเครื่องที่ท่านสะสมมาเป็นพระแท้หรือไม่แต่ประการใดทางสถาบันวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท ทางสถาบันยินดีที่จะตรวจสอบพระของท่านโดยมาตรฐานสากลนิยม และความเป็นธรรม ในราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ราคาเพียง 300 บาท ค่าจัดส่งอีก50 บาท เท่านั้นครับ

 

ภายในเกียรติบัตรรับรองพระแท้ จะมีข้อมูลพระเครื่องของท่าน ระบุไว้ดังนี้  

ด้านหน้าของเกียรติบัตร จะมีการระบุชื่อพระเครื่องของท่าน มี ชื่อรุ่นและชื่อวัด ของพระองค์นั้น รวมถึงระบุชื่อผู้ครอบครองของพระเครื่ององค์นี้ รวมทั้งระบุราคาเช่าหาตามหลักสากล และยังสามารถเป็นใบรับรองเพื่อการันตีพระของคุณว่าเป็นพระแท้ตามหลักสากลนิยมได้100%อีกด้วย สนใจออกใบรับรองพระแท้ติดต่อเราได้ครับ

 

Visitors: 1,279,805