วิธีการส่งพระเครื่องตรวจสอบหาค่าอายุด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.กรุณาแพ็คพัสดุที่นำมาตรวจสอบ อย่างแน่นหนา และ แข็งแรง  หากเกิดการชำรุด สูญหาย จากการ ขนส่งทางไปรษณี ทางสถาบันจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

2.ระบุชื่อพระ รายละเอียดของพระ รุ่น วัด รวมถึงระบุชื่อผู้ครอบครอง ที่อยู่ในการจัดส่งและ เบอร์โทรศัพท์ ในการจัดส่งพระและผลตรวจสอบ

3.โอนเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง พร้อมแจ้งการโอนเงิน

4.นำพัสดุส่งไปรษณี ems มาที่  ชื่อผู้รับ Siam  Amulet (สยามอมูเล็ท)

 

(รายการส่งรูปภาพพระตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบองค์ละ 1000 บาท ค่าจัดส่งems 50 บาท ครับ)

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,279,803