จัดส่งผลการตรวจสอบ รอบที่ 23 ธ.ค. 2558

หมายเลขพัสดุ EMS ในการส่งผลการตรวจสอบพระเครื่องครับ

 EP 5462 6934 0 TH             คุณ เจษฏา             เชียงใหม่

 EP 5462 6935 3 TH             คุณ ศรายุทธ          ลาดกระบัง

 EP 5462 6936 7 TH             คุณ ศรัณย์พงษ์      สามเสนใน

 EP 5462 6937 5 TH             คุณ กัมปนาท         ธัญบุรี

 EP 5462 6938 4 TH             คุณ เมธี                 สามเสนใน

 EP 5462 6939 8 TH             คุณ บัณฑิต            ปากเกร็ด

 EP 5462 6940 7 TH             คุณ สะรัล               ดุสิต

 EP 5462 6941 5 TH             คุณ อารมณ์            ชุมแสง

 EP 5462 6942 4 TH             อ.สุริยัน                  ขอนแก่น

                                                                     EP 5462 6943 8 TH            คุณ เจษฎา              เชียงใหม่                                                     

EP 5462 6944 1 TH         คุณ วีรพงศ์               หลักสี่

EP 5462 6945 5 TH         คุณ ฐาพล                 ดุสิต

EP 5462 6946 9 TH         คุณ อสงกรณ์            ลาดพร้าว

EP 5462 6947 2 TH         คุณ อธิคม                บ้านโป่ง

EP 5462 6948 6 TH         คุณ ชัยวัฒน์             บ้านฉาง

EP 5462 6949 0 TH         คุณ พิทักษ์               น้ำพองเก่า

EP 5462 6950 9 TH         คุณ นิพัทธ์               นนทบุรี

EP 5462 6951 2 TH         คุณ พูลสิทธิ์             โพนทราย

EP 5462 6952 6 TH         คุณ พัชรนันท์            พะเยา

EP 5462 6953 0 TH         คุณ คมกริช              บางระกำ

EP 5462 6954 3 TH         คุณ อนุลักษณ์           นนทบุรี

EP 5462 6955 7 TH         คุณ อโนทัย              ระยอง

EP 5462 6956 5 TH         คุณ อภิวัตน์              ราษฎร์บูรณะ

EP 5462 6957 4 TH         คุณ เกรียงเดช           ขอนแก่น

EP 5462 6958 8 TH         คุณ กนกพร               คลองจั่น

EP 5462 6959 1 TH         คุณ สิทธิ                   สมุทรปราการ

EP 5462 6960 5 TH         ร.ต. อนุรัตน์              หลังสวน

EP 5462 6961 4 TH         คุณ ประชา                บางพลี

EP 5462 6962 8 TH         คุณ สุริยา                  สำเหร่Visitors: 1,275,698