พระแผงกรุจรเข้ร้อง

                  พระแผงกรุจรเข้ร้อง

พระแผงปาฏิหารย์กรุจรเข้ร้อง เป็นพระแผงขนาดใหญ่ กรุจรเข้ร้อง จังหวัดสุโขทัย เป็นพระที่ขุดพบที่สธูปเจดีย์กลางน้ำที่ปกคลุมไปด้วยผักบุ้งและหญ้ารกทึบและจรเข้จำนวนมาก จึงเป็นที่มาของพระกำแพงกรุจรเข้ร้องเป็นพระร่วงนั่งศิลปะขอมรอยต่อสุโขทัย อายุราว 800 ถึง 900 ปี จำนวน 55 องค์ในแผงเดียวกัน สันนฐานว่าในการสร้างพระแผงหรือพระกำแพงใหญ่บ่งบอกการเล่าเรื่องเชิงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า เช่น ทรงผนวช ป่าเลไลย์ ชุ้มกระรอกกระแต นาราย์ทรงปืน แผงปฎิหารย์ ชุ้มนครโกษา โพธ์บัญลังค์ ส่วนพระแผงจรเข้ร้องเล่าเรื่องการมาประชุมโดยมิได้นัดหมายของอัครสาวกในวันเพ็ญมรรคะฤกษ์

Visitors: 1,279,805