จุดสังเกตตำหนิหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่ เนื้อกลับ วัดช้างให้ สร้าง พ.ศ.2505

ยกกล้องขึ้นส่อง จุดสังเกตตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระ 5 จุด

หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หลังเตารีด เนื้อกลับ วัดช้างให้ สร้าง พ.ศ.2505

1.ตาขวาจะอยู่สูงกว่าตาซ้าย

2.เม็ดตาข้างซ้ายจะใหญ่กว่าเม็ดตาด้านขวา

3.เส้นจีวรเส้นนี้จะวิ่งเฉียงเชื่อมระหว่างเส้นบนกับเส้นล่าง

4.กลีบบัวแถวล่างฐานของกลีบบัวมักจะเว้าโค้งทำไห้มองดูคล้ายกับหัววัว

5.ด้านซ้ายยอดบนจะหนาและโย้มาหน้าลักษณะคล้ายกับหัวเตารีด

(ขอขอบพระคุณความรู้จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย samakomphra )

Visitors: 1,279,805