จุดสังเกตตำหนิหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หลังเตารีด (ฉ) เนื้อนวโลหะ วัดช้างให้ สร้าง พ.ศ.2505

ยกกล้องขึ้นส่อง จุดสังเกตตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระ 7 จุด

หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่หลังเตารีด (ฉ)เนื้อนวโลหะ วัดช้างให้ สร้าง พ.ศ.2505

1.ตาขวาจะอยู่สูงกว่าตาซ้าย

2.เม็ดตาซ้ายจะใหญ่กว่าเม็ดตาขวา

3.เส้นจีวรเส้นนี้จะวิ่งเฉียงเชื่อมระหว่างเส้นบนกับเส้นล่าง

4.กลีบบัวแถวล่างฐานด้านบนมักจะเว้าโค้งทำให้มองดูคล้ายหน้าวัว

5.ตัวตอก ฉ บางองค์ตอกด้านหน้า บางองค์ตอกด้านหน้า และที่ไม่ได้ตอกก็มี

6.ด้านล่างองค์พระจะมีรอยตะไปช่อชนวน

7.ด้านข้างมีการตกแต่งตะไบละเอียดเรียบร้อย ถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าส่วนบนจะหนาโค้งไปด้านหน้าคล้ายๆกับเตารีดในสมัยโบราณ

หมายเหตุ... ถ้าองค์ที่มีการตอกตัว ฉ ต้องสังเกตโค้ด

1.ด้านหลัง ฉ จะมีเส้นวิ่งแนวขนานหลายเส้น

2.ในร่องด้านหน้าตัว ฉ ก็จะมีเส้นวิ่งแนวนอนหลายเส้น

3.ตรงหัวขมวดล่างตัว ฉ จะมีติ่งยื่นออกมา

(ขอขอบพระคุณความรู้จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย samakomphra )

Visitors: 1,275,701