จุดสังเกตตำหนิหลวงปู่ทวดหลังเตารีด พิมพ์หน้าเล็ก(แข้งขีด) เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.2505

ยกกล้องขึ้นส่อง จุดสังเกตตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระ 1 จุด

หลวงปู่ทวดหลังเตารีด พิมพ์หน้าเล็ก (แข้งขีด) เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.2505

1.พระพิมพ์นี้จะมีจุดสังเกตเหมือนกับพิมพ์หน้าเล็ก (อาปาเซ่) เนื่องจากมาจากแม่พิมพ์อันเดียวกันแต่มีการตกแต่งแม่พิมพ์ทีหลัง ทำให้มีเส้นขีดเป็นเส้นที่บริเวณข้อเท้า ยาวมาถึงฐานบัว

หมายเหตุ... ฐานบัวซ้ายขวาจะเล็กใหญ่เช่นเดียวกับพระพิมพ์หน้าเล็ก (อาปาเซ่)

(ขอขอบพระคุณความรู้จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย samakomphra )

Visitors: 1,275,702