จุดสังเกตตำหนิหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดกลาง เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.2505

            ยกกล้องขึ้นส่อง จุดสังเกตตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระ 5 จุด

หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดกลาง เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ.2505

หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดกลาง ปั๊มซ้ำ

1.แขนขวาเป็นขยักแบบเส้นซ้อน (เกิดจากการปั๊มซ้ำ)

2.บัวชั้นบนจะเป็นขยักเส้นซ้อนเช่นกัน

3.เส้นขององค์พระมักจะเป็นขอบสองชั้น

4.มีเส้นพิมพ์แตกจากกหัวไหล่วิ่งยาวมาถึงข้อศอก (ในกรณีที่พระไม่ได้แต่งจะมีทุกองค์)

5.ไหปลาร้าเป็นแอ่งลึก

(ขอขอบพระคุณความรู้จากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย samakomphra )


Visitors: 1,275,702