ประวัติการก่อตั้ง

จากการก่อตั้งสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นั้นก่อให้เกิด แหล่งการศึกษาทางด้านพระเครื่อง เป็นหนึ่งในช่องทางรวมความรู้ทางด้านพระเครื่องอย่างเป็นทางการ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกในชมรมนั้น ทำให้มีผู้ที่นำพระเครื่องมาให้ช่วยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางสถาบันได้เปิดช่องทางในการรับตรวจสอบพระเครื่องและออกบัตรรับรองพระเครื่องอย่างเป็นทางการ ทางสถาบันได้รับผลการตอบรับจากลูกค้าที่ดีและมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากผลงานที่มีคุณภาพจึงทำให้เป็นที่รู้จักและมาตรฐาน และเป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและสะสมพระเครื่อง สามารถทราบว่าพระที่ท่านสะสมนั้นแท้หรือไม่แท้ พร้อมทั้งออกบัตรรับรองพระเครื่องในพระเครื่องที่แท้ พร้อมทั้งบอกประวัติความเป็นมา ค่านิยมในการเช่าบูชา ดังนี้บัตรรับรองพระเครื่องจึงเป็นหนึ่งในเอกสารที่สามารถการันตีพระเครื่ององค์นั้นได้เป็นอย่างดี จึงทำให้การส่งพระเครื่องตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในวงการพระเครื่อง 

Visitors: 1,279,803