ตารางแสดงมูลค่าของพระเครื่องตารางแสดงมูลค่าในการซื้อขาย ณ ปี พ.ศ.2559 ถึงปี พ.ศ.2560 โดยการรวบรวมเก็บสถิติข้อมูลจากการซื้อขายจริง ตามมูลค่าท้องตลาด ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่มาตรฐานและสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อนักสะสมพระเครื่อง

Visitors: 1,279,804