เหรียญพระมหาชนก

มูลค่าในการซื้อขาย ณ ปี พ.ศ.2560 อยู่ที่

Visitors: 1,279,804