พระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินผสมว่าน

ชื่อพระ : พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน เนื้อดินแก่ว่าน
รายการ : เบญจภาคียอดนิยม
วัด : กรุวัดพระบรมธาตุนครชุม
จังหวัด : กำแพงเพชร
ราคาขาย : 5 ล้านบาท

Visitors: 1,279,805