รับออกโฉนดและลงทะเบียนพระเครื่องเจ้าแรกและที่เดียวเท่านั้น

            

           โฉนดพระเครื่องเป็นผลงานของ

  สถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท

 

     เป็นผู้รังสรรค์ผลงาน ไว้ ที่แรก และที่เดียวเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ซึ่งโฉนดพระเครื่องทางสถาบันได้รังสรรค์ขึ้น เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเป็นเอกสารการันตรีในพระเครื่ององค์นั้นๆ ในโฉนดฉบับนี้ ได้ระบุ ชื่อพระ รายการ วัด และจังหวัด รวมถึงทางสถาบันได้ทำการประเมิณราคาพระเครื่ององค์ดังกล่าวไว้ให้ อีกทั้งยังมีชื่อผู้ครอบครอง วันที่ออกบัตร และหมายเลขในการตรวจสอบโฉนดพระเครื่องฉบับนี้ และเป็นการการันตรีว่าพระเครื่ององค์นี้ได้รับการลงทะเบียนพระเครื่อง ซึ่งการลงทะเบียนพระเครื่อง ทางสถาบันได้ทำการเก็บรักษาเอกสารโฉนดคู่ฉบับไว้กับทางสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท เป็นอย่างดี และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้อื่น


ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโฉนดและลงทะเบียนพระเครื่องไว้กับเรา


1.การลงทะเบียนพระเครื่อง ทางสถาบันเป็นผู้รับลงทะเบียนพระเครื่อง เจ้าแรก และที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทย


2.ทางสถาบันได้เก็บรักษาโฉนดคู่ฉบับไว้ เผื่อกรณีผู้ครอบครองพระเครื่ององค์นั้น ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย ท่านสามารถขอเอกสารคู่ฉบับ ไว้ใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าท่านเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ของพระองค์นี้จริง นับว่าเป็นหลักฐานสำคัญ


3.เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นำพระของท่านไปทำการแอบอ้างว่าเป็นพระของตัวเอง ท่านสามารถใช้โฉนดที่ลงทะเบียนจากสถาบัน เป็นเครื่องยืนยันกรรมสิทธิ์ได้เป็นอย่างดี

4.เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพ นำรูปพระของท่าน หรือแอบอ้างนำพระของท่าน ไปขาย ท่านเป็นผู้ถือโฉนดพระเครื่องฉบับนี้ไว้ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแต่เพียงผู้เดียว


5.โฉนดพระเครื่องฉบับนี้ท่านสามารถเก็บรักษาไว้ควบคู่กับเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ตราสาร พันธบัตร ทองคำ โฉนดที่ดิน และอีกหลายๆอย่าง เพื่อเป็นเอกสารสำคัญว่าพระเครื่ององค์นี้มีมูลค่ามีค่านิยมในการซื้อขายที่สูง

6.เพื่อเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อแจ้งให้บุคคลใกล้ชิด ที่ไม่ทราบว่าพระเครื่ององค์นี้มีราคาค่านิยมที่สูงให้ทราบ เพื่อป้องกันการซื้อขายผิดพลาด ผิดราคา และมิให้ถูกผู้อื่นหลอกซื้อพระองค์นี้ที่สำคัญไปในราคาที่ถูก ซึ่งจะเป็นที่เสียดายมากๆ

7.เป็นเอกสารยืนยันในการซื้อขายพระเครื่อง ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองจริง จึงสามารถซื้อขายกันได้อย่างสบายใจทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมีราคาประเมิณ เพื่อที่ท่านซื้อขายได้ราคาที่ท่านต้องการ


8.ท่านสามารถออกโฉนดพระเครื่องให้กับทางผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรัก รวมถึงเป็นของขวัญให้กับบุคคลที่ท่านเคารพ ซึ่งทำให้พระเครื่ององค์ที่ออกโฉนดพระเครื่องมีคุณค่ามากขึ้น มีคุณค่าทางจิตใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทำให้ท่านเป็นที่รักของบุคคลที่ได้รับ


9.เป็นการเพิ่มมูลค่าพระเครื่องของท่าน และเป็นเครื่องการันตรี ให้กับพระองค์ที่ออกโฉนดพระเครื่อง


10.เป็นการโชว์ว่าพระเครื่ององค์นี้มีมูลค่า นำมาใส่กรอบ ประดับบ้าน ตกแต่งบ้าน ได้อย่างสวยงามและทรงคุณค่า

11.ท่านสามารถออกโฉนดพระเครื่อง ไว้เป็นมรดก แก่ ลูกหลาน หรือบุคคลที่ท่านรัก


12.การออกโฉนดพระเครื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้บุลคลรุ่นหลัง หรือไม่รู้จักพระเครื่อง ได้เรียนรู้และศึกษา

13.พระเครื่องยิ่งมีอายุ ค่านิยมจะเริ่มสูงขึ้น ความหายากจะมากขึ้น ยิ่งทำให้มีผู้ต้องการ การออกโฉนดจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพระเครื่องของท่าน เก่าจริง เก็บรักษาไว้นานแล้ว และเป็นพระแท้แน่นอน

      เหตุผลข้างต้นนี้เป็นเพียงแค่เหตุผลบางส่วนซึ่งยังมีความสำคัญอีกหลายๆอย่าง ทั้งนี้แล้วการออกโฉนดพระเครื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่ง ที่ผู้นิยมสะสมพระเครื่อง หรือมีพระเครื่องอยู่กับตัวท่าน ควรออกโฉนดพระเครื่องและลงทะเบียนพระเครื่องไว้กับทางสถาบัน เพื่อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะได้รับ

ซึ่งการออกโฉนดและลงทะเบียนพระเครื่องนี้

จากราคา 1,000 บาท พิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้รักพระเครื่องมากยิ่งขึ้น ได้ศึกษาและสะสมพระเครื่อง สำหรับลูกค้าทุกท่าน ทางสถาบันลดราคาพิเศษให้ 50% ทุกท่านและทุกองค์ เหลือเพียงราคาองค์ละ 500 บาท เท่านั้น ซึ่งคุ้มค่ามากๆ สำหรับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆตามข้างต้นที่ท่านจะได้รับ ซึ่งราคาพิเศษแบบนี้มีที่นี่และที่เดียวเท่านั้นครับ โฉนดพระเครื่องนี้เป็นผลงานของทางสถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท เจ้าแรก และที่เดียวเท่านั้นที่จัดทำโฉนดและลงทะเบียนพระเครื่อง อย่างเป็นทางการ

รูปแบบโฉนดพระเครื่อง

  
     

 

 

 

 

  

  

 

Visitors: 1,279,805