ผลงานวิจัยทางด้านพระเครื่องโดยนักวิชาการด้านพระเครื่องคนแรกของประเทศ

  

 

 

เอกสารงานวิจัยทางด้านพระเครื่องของสมาคมนักอนุรักษ์ของสะสมและศิลปวัตถุแห่งประเทศไทย

 

โครงการวิจัยแนวทางการศึกษาและสะสมพระเครื่อง รวมถึงโบราณวัตถุ และของสะสม

 

จัดทำโดย

นายกฯ อานุภาพ  กลั่นกลิ่น

( นายกสมาคมนักอนุรักษ์ของสะสมและศิลปวัตถุแห่งประเทศไทย )

ดำรงตำแหน่ง

(นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พุทธศิลป์)

(นักวิชาการด้านพระเครื่องคนแรกของประเทศไทย)

 

 

 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก

สมาคมนักอนุรักษ์ของสะสมและศิลปวัตถุแห่งประเทศไทย

สถาบันตรวจสอบและวิจัยพระเครื่องสยามอมูเล็ท

 

 

Visitors: 1,279,805