งานวิจัยพระมเหศวร
ผลการวิจัย 

พระมเหศวรเนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,279,803