ซินแสพารวย รับตรวจฮวงจุ้ย ออกแบบลายเซ็น www.sinsaeparuay.com Line : sinsaeparuay  E-mail sinsaeparuay@hotmail.com


                             ซินแสพารวย  
ซินแสพารวย (ดร.แชมป์) นักวิชาการศาสตร์ฮวงจุ้ยและนักออกแบบลายเซ็น มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดร.แชมป์ ได้รวบรวมความรู้ทางฮวงจุ้ยทั้งหมดที่ได้ศึกษามา นำมาวิเคราะห์และปรับปรุง โดยนำความรู้ฮวงจุ้ยทั้งหมดมาปรับใช้เฉพาะแก่นแท้ ที่ส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิต นำมาผสมผสานกับหลักสถาปัตยกรรมให้เข้ากับยุคปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยที่เดียวที่ไม่ล้าสมัย เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่สุด (ในประเทศฮ่องกง และ สิงคโปร จัดฮวงจุ้ยในรูปแบบนี้) ในด้านฮวงจุ้ยบริษัท ร้านค้า ทาง ดร.แชมป์ ได้ผสมผสานวิชาการบริหารและจัดการทางการตลาด เพื่อสร้างผลกำไรให้ดียิ่งขึ้น โดย ดร.แชมป์ เป็นคนเดียวที่ได้คิดค้นศาสตร์นี้มา ศาสตร์นี้เรียกว่า "ฮวงจุ้ยภาควิชาการ" 
          


หลักของฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่รองรับหลักเหตุและผลในตัวเอง ในปัจจุบันนี้ฮวงจุ้ยสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากๆ ตั้งแต่การเลือกชัยภูมิที่ตั้ง การวางแปลนบ้านให้เข้ากับภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ ของประเทศไทย การรู้ทิศทางลม แดด ฝน โดยเราต้องนำพลังธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมาใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน หากศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของฮวงจุ้ยแล้ว ฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่งมงายเลย แถมยังส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย เมื่อฮวงจุ้ยดี ก็ส่งผลต่ออารมและจิตใจ รวมถึงสุขภาพ ให้ดีตาม เมื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นแล้ว ก็ส่งผลให้เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดที่จะวางแผนอนาคตให้เจริญก้าวหน้า มีความคิดในการเก็บออมเงิน รู้จักการลงทุน รู้จักการทำธุรกิจ ทำอาชีพเสริม หารายได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปรับฮวงจุ้ยกับอาจารย์ รวยขึ้นจริง

เพราะศาสตร์ฮวงจุ้ยของอาจารย์ เป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จและเห็นผลในการจัดฮวงจุ้ย ลูกศิษย์แต่ละท่านที่ได้เชิญอาจารย์ไปตรวจสอบฮวงจุ้ย จะประสบความสำเร็จและเห็นผลตามหลักความเป็นจริง โดยมุ่งเน้นกำจัดอัปมงคลที่มีผลกระทบต่อจิตใจเจ้าบ้านและผู้อาศัย และเพิ่มมงคลที่ดีเข้ามาแทนที่ ใช้พลังชี่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ปรับหยินและหยางให้เกิดความสมดุล ปรับรูปแบบฮวงจุ้ยให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยตามหลักสถาปัตยกรรม ใช้หลักการบริหารและกลยุทธ์ทางการตลาดส่งเสริมให้ธุรกิจให้มีผลกำไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รู้จังหวะเวลาในการลงทุน รู้ฤกษ์ยามมงคลในการประกอบการใช้ชีวิต รู้จักการนำอำนาจบารมีของสิ่งศักสิทธิ์มาเป็นที่พึ่งนำพาสู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไป


ออกแบบลายเซ็นกับอาจารย์รวยขึ้นจริง

ลายเซ็นนั้นเปรียบเสมือนตัวตน การที่ลายเซ็นดีส่งผลต่อการติดต่อเจรจา หน้าที่การงาน และการใช้ชีวิต ลายเซ็นนั้นบ่งบอกตัวตนว่าบุคคลที่ใช้ลายเซ็นต์มีลีกษณะนิสัยอย่างไร เพราะการออกแบบลายเซ็นและเขียนลายเซ็นต้องใช้ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ของเจ้าตัวแสดงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ลายเซ็นส่งผลกระทบในด้าน ความน่าเชื่อถือ การเซ็นสัญญา การรับเลือกเข้าทำงาน และบุคลิกภาพของตัวเรา 
ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกผู้สมัครงาน ผู้รับเข้าทำงานที่ใส่ใจรายละเอียดต้องตรวจสอบดูว่า บุคคลนี้เซ็นลายเซ็นแหลมคม ลายเส้นกดทึบ ดูรุนแรงเป็นบุคคลใจร้อนอารมณ์รุนแรง ไม่เหมาะกับทำอาชีพพนักงานต้อนรับหรือประชาสัมพันธ์
หากลายเซ็นดี รู้จักใช้สติควบคุมน้ำหนักมือ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ มักได้รับโอกาสที่ดี ผู้เห็นลายเซ็นรู้สึกประทับใจดูน่าจดจำ ส่งผลให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีผู้เชื่อใจมากขึ้น เมื่อเจ้านายเห็นก็รู้ว่าเป็นบุคลมีความรู้ความสามารถไว้วางใจได้ มีผู้คนคอยอุปถัมป์ช่วยเหลือ จะเซ็นสัญญาก็ดูเป็นผู้น่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง เมื่อลายเซ็นดีหน้าที่การงานก็ดีขึ้น การเงินก็ดีขึ้นตามเรื่อยๆส่งผลให้บุคคลที่ใช้รายเซ็นร่ำรวยอย่างแท้จริง


ดร.แชมป์ ได้รวบรวมความรู้ทางฮวงจุ้ยทั้งหมดที่ได้ศึกษามา นำมาวิเคราะห์และปรับปรุง โดยนำความรู้ฮวงจุ้ยทั้งหมดมาปรับใช้เฉพาะแก่นแท้ ที่ส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิต นำมาผสมผสานกับหลักสถาปัตยกรรมให้เข้ากับยุคปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยที่เดียวที่ไม่ล้าสมัย เหมาะสมกับยุคปัจจุบันที่สุด (ในประเทศฮ่องกง และ สิงคโปร จัดฮวงจุ้ยในรูปแบบนี้) ในด้านฮวงจุ้ยบริษัท ร้านค้า ทาง ดร.แชมป์ ได้ผสมผสานวิชาการบริหารและจัดการทางการตลาด เพื่อสร้างผลกำไรให้ดียิ่งขึ้น โดย ดร.แชมป์ เป็นคนเดียวที่ได้คิดค้นศาสตร์นี้มา ศาสตร์นี้เรียกว่า "ฮวงจุ้ยภาควิชาการ"

 

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา

-ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักอนุรักษ์ศิลปะวัตถุ

-ได้รับการถ่ายทอดวิชาฮวงจุ้ยสายจักรพรรดิจีน

-ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

-แก้ไขตำราฮวงจุ้ยต่างๆที่ผิดพลาด

-ผลงานออกแบบรายเซ็นให้บุคคลมากกว่า 5,000 ท่าน

-รวบรวมตำราฮวงจุ้ยเก่ามาประยุกต์ให้ทันสมัย

-ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

-ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยให้กับ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ดารา ศิลปินต่างๆ

-ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการแต่ละท่าน

-ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและจัดฮวงจุ้ยห้างดังย่านรังสิต

-ได้รวบรวมผลงานวิจัยและสถิติ นำมาผสมผสาน รวมทั้งแก้ไข ให้เหมาะสมกับการจัดฮวงจุ้ยในยุคใหม่

-เคยศึกษาฮวงจุ้ยโบราณ พิธีกรรมโบราณ โหราศาสตร์ ตำราพิชัยสงคราม ตำราการปลูกเรือน ตำราโบราณต่างๆฮวงจุ้ย เป็นวิชาที่รองรับหลักเหตุและผลในตัวเอง ในปัจจุบันนี้ฮวงจุ้ยสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากๆ ตั้งแต่การเลือกชัยภูมิที่ตั้ง การวางแปลนบ้านให้เข้ากับภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ ของประเทศไทย การรู้ทิศทางลม แดด ฝน โดยเราต้องนำพลังธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมาใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน หากศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของฮวงจุ้ยแล้ว ฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่งมงายเลย แถมยังส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย เมื่อฮวงจุ้ยดี ก็ส่งผลต่ออารมและจิตใจ รวมถึงสุขภาพ ให้ดีตาม เมื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดีขึ้นแล้ว ก็ส่งผลให้เรามีความคิดริเรื่มสร้างสรรค์ มีความคิดที่จะวางแผนอนาคตให้เจริญก้าวหน้า มีความคิดในการเก็บออมเงิน รู้จักลงทุน รู้จักการทำธุรกิจ ทำอาชีพเสริม หารายได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ฮวงจุ้ยที่แท้จริงแล้วเกิกมาตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ มนุษย์และสัตว์ได้รู้จักการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต ฮวงจุ้ยจึงเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ทางอาจารย์เป็นคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบสิ่งเล้นลับ ชอบทางธรรม มาตั้งแต่เด็ก จึงได้เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยสะสมมาเรื่อยๆ โดยอาจารย์ท่านแรก ที่อาจารย์ได้ศึกษาท่านเป็นศิษย์เอกของเซียนแปะโรงสี (อาจารย์โง้ว กิมโคย ผู้ที่ดูฮวงจุ้ยและโหงวเฮงให้กับเจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ cp ) ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดวิชาดูโหงวเฮง ดูฮวงจุ้ย ดูดวง ให้กับอาจารย์ จากนั้นอาจารย์ก็ศึกษาฮวงจุ้ยต่อเรื่อยๆ จนได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งได้สอนวิชาฮวงจุ้ยสายจักรพรรดิ เมื่ออาจารย์ได้ศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอกอาจารย์จึงได้แก้ไขและรวบรวมตำราฮวงจุ้ยให้สมบูรณ์ขึ้น เนื่องมาจากอาจารย์เห็นว่าฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มีความผิดเพี้ยนไปจากฮวงจุ้ยที่แท้จริงแทบทั้งสิ้น ซินแสบางท่านเก่งจริง ซินแสบางท่านก็อาศัยการโปรโมทให้ตัวเองมีชื่อเสียงแต่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงเลย เปรียบเสมือนนำความเชื่อมาหากิน มีผู้คนหลงเป็นเหยื่อมากมาย โดยหารู้ไม่ ว่าการจัดฮวงจุ้ยที่ผิดพลาดจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แย่ลง บางครั้งถึงขั้นธุรกิจล้มละลายก็มีเยอะ

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ อาจารย์จึงได้รวบรวมและค้นขว้าตำราฮวงจุ้ยต่างๆ ความรู้
ฮวงจุ้ยต่างๆ จากการวิจัยอาจารย์พบว่าตำราฮวงจุ้ยมีความผิดเพี้ยนจากฮวงจุ้ยที่แท้จริง แทบทุกตำราที่วางขายในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ได้พบว่า การดูฮวงจุ้ยทางแอพพิเคชั่น ทางคอมพิวเตอร์ ต่างๆ มีความผิดพลาดที่สูงมากๆ การผิดพลาดเพียงเล็กน้อยข้อมูลจะเพี้ยนไปทุกๆส่วน ด้วยสาเหตุดังกล่าว อาจารย์จึงได้รวบรวมตำราขึ้นมาใหม่ เรียกว่า ศาสตร์ฮวงจุ้ยภาควิชาการ ที่ได้รวบรวมความรู้ทางฮวงจุ้ย มาผสมผสานกับความรู้ทางสถาปัตยกรรมให้เข้ากับยุคสมัยและผสมผสานกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจให้ได้ผลกำไรและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ (เหมือนกับที่ ประเทศฮ่องกง สิงคโปร จัด
ฮวงจุ้ยเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันก้าวล้ำเทคโนโลยี) และที่ไม่เหมือนใครอาจารย์มีสถาปนิคส่วนตัว คอยออกแบบฮวงจุ้ยให้เข้ากับหลักสถาปัตที่ถูกต้องอีกด้วย 
ฮวงจุ้ยของอาจารย์จึงมีผลสำเร็จสูง กล้าการันตีในความสำเร็จ

สิ่งที่อาจารย์ต่างจากซินแสท่านอื่น
ข้อดี 10 ประการ ของอาจารย์
1.เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกท่าน ไม่ถือตัว เป็นคนตรงไปตรงมา
2.เน้นแก้ไขฮวงจุ้ย ไม่ต้องมาทุบ รื้อถอน ให้เกิดความเสียหาย
3.รู้จักใช้ความสามารถพลิกแพลง แก้ไข ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์
4.ออกแบบฮวงจุ้ยตามความชอบของเจ้าบ้าน ตามยุคสมัยใหม่ ไม่ตามใจซินแส 
5.เป็นคนใจกว้าง เอาจริงเอาจังกับงานเสมอ ไม่เห็นแก่ชื่อเสียง
6.มีวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงและถูกต้อง มาใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขฮวงจุ้ย
7.ไม่ยัดเยียดขายของแก้เคล็ดแบบซินแสอื่นๆ
8อาจารย์จะมีวัตถุมงคลไปแจกลูกศิษย์ทุกท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เสมอ 
9.เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรม 
10.ตรวจสอบเที่ยงตรง แม่นยำ ตามตำราฮวงจุ้ยที่แท้จริง

ข้อด้อย 10 ประการ ของซินแสท่านอื่น(บางท่าน)
1 บางท่านถือตัว ดังแล้วหยิ่ง หลงอำนาจไม่สนผู้อื่น ให้คนอื่นเคารพกราบไว้
2บางท่านพูดจาโกหก หลอกลวง หาผลประโยชน์จากตัวท่าน
3บางท่านปรับฮวงจุ้ยมั่วซั่วตามใจตน ไม่สนใจเจ้าของบ้าน แต่งบ้านเป็นโรงงิ้วโรงลิเก
บางท่านพอจัดฮวงจุ้ยไม่ได้ผล ก็อ้างเรื่องดวง เรื่องชง ทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถ
5บางท่านแต่งฮวงจุ้ยขัดแย้งกับการใช้ชีวิตตามหลักความเป็นจริง 
6บางท่านพูดแต่เรื่องเงินทอง ใครไม่รวยก็ไม่จัด ไม่ใช่ดารามีชื่อเสียงก็ไม่จัดให้
7บางท่านอ้างว่าปรับแก้ไม่ได้ แต่ยัดเยียดขายของฮวงจุ้ยของตัวเอง
8บางท่านอ้างว่าซินแสคนโน้นคนนี้ไม่เก่ง แต่ตัวเองไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยที่แท้จริงเลย
9บางท่านเปิดสอนฮวงจุ้ย แต่สอนผิดพลาด
10บางท่านไม่มีความรู้เรื่อง ชัยภูมิ ชะตามนุษย์ และธาตุ

ซินแสพารวย รับตรวจฮวงจุ้ย ออกแบบลายเซ็น www.sinsaeparuay.com Line : sinsaeparuay  E-mail sinsaeparuay@hotmail.com 
Visitors: 1,275,698