ถวายพระพุทธรูปและพระเครื่องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี

 

สถาบันสยามอมูเล็ทได้ทูลเกล้าฯถวาย

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร 

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และ 

ได้ทูลเกล้าฯถวายเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ แด่สมเด็จพระบรมราชินี

ในวันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน 2563 

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค

Visitors: 1,283,921